Відгуки

  1. ТОВ «Транссібстрой»
  2. ТОВ «Ямбурггаздобича» (з 2008р. ТОВ «Газпром видобуток Ямбург»)
  3. ФГУП «НДІ ВОДГЕО»
  4. ТОВ «Уренгойгазпром» (з 2008р. ТОВ «Газпром видобуток Уренгой»)

Більше 20 років ми займаємося розробкою та виготовленням систем водопідготовки і очищення стічних вод . За цей час нами розроблено і введено в експлуатацію більше 600 об'єктів водопідготовки, в тому числі - станцій з очищення природних і стічних вод, каналізаційних насосних станцій і т.д.

ТОВ «Транссібстрой»

ТОВ «Транссібстрой» розпочало співпрацю з «ЗАО ПКП Адсорбер» в 2009 р Для забезпечення мешканців будинку за адресою мікрорайон Мирний 1-ЗА в м.Новий Уренгой холодною і гарячою водою, доведених до показників, нормованих СанПіН 2.1.4.1074-01 був розроблений проект на установку очищення холодної п гарячої поди. Проект розроблений па підставі технічного завдання па розробку, виготовлення і поставку установки очищення холодної та гарячої води для житлового будинку але адресою - місто Н.Уренгой, мікрорайон Мирний 1 / ЗА.
Установка очищення холодної та гарячої води розміщується в закритому опалювальному приміщенні підвалу житлового будинку та складається з двох частин: ВОС-60Х з поминальної продуктивністю 60 м3 / добу - установка очищення холодної води з системи господарсько-питного водопостачання мікрорайону Мирний м.Новий Уренгой, Вос- 60М із номінальною продуктивністю 60 м3 / добу - установка очищення гарячої води з системи гарячого водопостачання мікрорайону Мирний р Н. Уренгой.
Фахівцями ЗАТ «ВКП Адсорбер» проведено монтажні, пуско-налагоджувальні роботи і здача в експлуатацію ВОС-60Х в травні 2009 р, ВОС-60Г в серпні 2009 р Якість одержуваної очищеної холодної та гарячої води відповідає вимогам СанПіН 2.1.4.1074-01.
Станція працює в автоматичному режимі, конструктивне виконання не вимагає високої кваліфікації і постійної присутності обслуговуючого персоналу.
Монтаж і запуск установки очищення холодної та гарячої поди виконаний на високому технічному рівні. Застосовувані технології очищення холодної та гарячої води забезпечують гарантовано високі параметри якості води і можуть бути рекомендовані для вирішення проблеми доочищення води систем господарсько-питного та гарячого водопостачання і забезпечення водою питної якості мешканців населених пунктів в специфічних умовах Крайньої Півночі.

Головний енергетик ТОВ «Траіссібстрой» Д.М, Аржевікін

ТОВ «Ямбурггаздобича» (з 2008р. ТОВ «Газпром видобуток Ямбург»)

Відгук про якість проектних і будівельно-монтажних і пуско-налагоджувальних робіт, виконуваних ЗАТ «Адсорбер» Відгук про якість проектних і будівельно-монтажних і пуско-налагоджувальних робіт, виконуваних ЗАТ «Адсорбер»   Реконструкція станції очистки природної води ВОС-6ООО для питної потреб вахтового селища Ямбург Ямало-Ненецького національного округу: розробка технології очищення, проектування, виготовлення та постачання обладнання; шеф-монтажні та пуско-налагоджувальні роботи Реконструкція станції очистки природної води ВОС-6ООО для питної потреб вахтового селища Ямбург Ямало-Ненецького національного округу: розробка технології очищення, проектування, виготовлення та постачання обладнання; шеф-монтажні та пуско-налагоджувальні роботи.

Жовтень 1997 р

Розроблено сучасну технологію й устаткування очищення природної води, характерною для поверхневих вод Крайньої Півночі, із застосуванням передових методів її очищення (озонування, фінішне фільтрування на вугільних викачування та ін.). Комплекс виконаних робіт дозволив досягти якості питної води на рівні вимог СанПіН 2.1.4 559-96 «Вода питна» при одночасному збільшенні продуктивності стан-ції до 7500 м³ / добу.

Реконструкція станції очистки природної води ВОС-6000 виконана ЗАТ «Адсорбер» на високому технічному рівні із застосуванням передових технологій, що забезпечило гарантовано високі параметри якості питної води в специфічних умовах Крайньої Півночі.

Рішенням керівництва П «Ямбургаздобича» від 16.06.95г. ЗАТ «Адсорбер» затверджено в якості головної організації з проектування, виготовлення, постачання обладнання та шефмонтажу водоочисних споруд і споруд з очищення господарсько-побутових і промислових стоків п. Тазовский і Заполярного ГНКМ.

Рекомендуємо видати ліцензію ЗАТ «Адсорбер» на здійснення будівельної діяльності в умовах Крайньої Півночі.

Заступник генерального директора з капітального будівництва ТОВ «Ямбурггаздобича» В. І. Соркін.

відгук

ЗАТ «ВКП Адсорбер» з 1996р ЗАТ «ВКП Адсорбер» з 1996р. і по сьогоднішній день працює на об'єктах водопостачання ТОВ «Ямбурггаздобича». У 2002 р. ЗАТ «ВКП Адсорбер» присуджена галузева премія ВАТ «Газпром» за участь в роботах по облаштуванню Ямбурзького газоконденсатного родовища.

З 1999р. по 2004р. ЗАТ «ВКП Адсорбер» взяло участь в облаштуванні Заполярного газонефтеконденсатного родовища. Для потреб ЗГНМ поставлено:

41 каналізаційно-насосна станція, 10 станцій ВОС-200 для очищення підземних вод продуктивністю 200 м³ / добу кожна, 7 станцій очищення стічних вод КОС-200, 3 станції зневоднення осаду від комплексів станцій ВОС і КОС, 8 станцій АДС-40 продуктивністю 40 м³ / добу, станція предтранспортной підготовки води ВОС-3000П продуктивністю 3000 м ³ / добу, станція остаточного очищення води ВОС-3000 продуктивністю 3000 м ³ / добу, яка забезпечує на сьогоднішній день якісною питною водою все родовище.

На всіх станціях водоочищення, технічними фахівцями ЗАТ «ВКП Адсорбер» були проведені шеф-монтажні та пусконалагоджувальні роботи.

Продукція ЗАТ «ВКП Адсорбер» розробляється з використанням запатентованих методів водоочищення, надійна в експлуатації і може бути рекомендована до застосування для очищення природних підземних і поверхневих вод в умовах Крайньої Півночі. Продукція ЗАТ «ВКП Адсорбер» рекомендована Управлінням енергетики ВАТ «Газпром» до проектування і постачання для підприємств і акціонерних товариств ВАТ «Газпром».

Головний енергетик ТОВ «Ямбурггаздобича» А. П. Шумаєв

ФГУП «НДІ ВОДГЕО»

Відгук на проект станції КОС-200

1. Станція КОС-200 призначена для очищення господарсько-побутових стічних вод від вахтових житлових селищ Заполярного газонефтеконденсатного родовища зі скиданням води в водойми рибогосподарського значення (зважені речовини ≤ 3 мг / дм³, БПК ≤ 3 мг / дм³, азот амонійний ≤ 0,5 мг / дм ³, СПАР ≤ 0,1 мг / дм ³).

2. Технологічна схема станції, заснована на 2-х ступінчастою очищення в аеротенках-витискувачі із завантаженням, іммобілізірующей мікрофлору, з очищенням на біофільтрах і доочищенням на напірних піщаних, цеолітових і угольносорбціонних фільтрах з подальшим знезараженням ультрафіолетовим опроміненням високої інтенсивності (більше 16 мДж / см² ). Дана схема сучасна, працездатна і ефективна.

3. Станція КОС-200 виконана в блочно - модульному виконанні повної заводської готовності, що особливо важливо при монтажі об'єктів на Крайній Півночі РФ. Слід зазначити гарне компонування станцій в стандартних блок - боксах (3 × 12 × 3 м).

4. Слід зазначити деяку технологічну і апаратурну надмірність, але, очевидно, для станцій, що працюють зі з кинути очищеної води в рибогосподарські водойми вищої категорії (річки заполярній тундри), це виправдано.

5. В цілому проект станції КОС-200 розроблений на сучасному рівні і може бути рекомендований до реалізації.

Керівник лабораторії глибокого очищення води ГНЦ РФ НДІ ВОДГЕО , Д.т.н. А.Д.Смирнов

ТОВ «Уренгойгазпром» (з 2008р. ТОВ «Газпром видобуток Уренгой»)

відгук

ТОВ «Уренгойгазпром» розпочало співпрацю з ЗАТ «ВКП Адсорбер» г ТОВ «Уренгойгазпром» розпочало співпрацю з ЗАТ «ВКП Адсорбер» г. Пермь з 2003р. для облаштування ГКР «песцеві» ТОВ «Уренгойгазпром» ЗАТ «ВКП Адсорбер» в червні-липні 2004 року були розроблені і поставлені станції очистки води з підземних джерел продуктивністю 400 м³в добу, кожна: станція предтранспортной підготовки води ВОС-400П на свердловину водозаборі і станція водопідготовки ВОС-400 з блоком зневоднення осаду на Промзоні УКПГ-16. Станція виготовлена ​​в блок - контейнерному виконанні максимальної заводської готовності. При виготовленні станції використана сучасна технологія очищення підземної води із застосуванням озонування, багатоступінчастої фільтрації, знезараження на виході. Система автоматичного управління станцій забезпечують ведення технологічного процесу очищення води без постійної участі обслуговуючого персоналу і контролю за роботою основного технологічного устаткування.

Фахівцями ЗАТ «ВКП Адсорбер» проведено шеф-монтажні та пусконалагоджувальні роботи. У вересні 2004р. комплекс станцій забезпечив родовище очищеною водою. У грудні 2004р. станції здані в експлуатацію.

На виході станції ВОС-400 очищена вода за всіма показниками відповідає СанПіН 2.1.4.1074-01 «Вода питна».

Протягом 2005-2006р.р. ЗАТ «ВКП Адсорбер», за договором з УДПУ ТОВ «Уренгойгазпром» здійснює сервісне обслуговування і технологічний супровід станцій водоочищення ВОС-400П і ВОС-400.

Технічний персонал ЗАТ «ВКП Адсорбер» зарекомендував себе як сумлінний надійний партнер, в комплексі вирішує всі проблеми водоочищення.

Головний енергетик ТОВ «Уренгойгазпром» А. І. Гусєв

Разделы

» Ваз

» Двигатель

» Не заводится

» Неисправности

» Обзор

» Новости


Календарь

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Архив

О сайте

Затраты на выполнение норм токсичности автомобилей в США на период до 1974 г.-1975 г произошли существенные изменения. Прежде всего следует отметить изменение характера большинства работ по электромобилям: работы в подавляющем большинстве стали носить чисто утилитарный характер. Большинство созданных в начале 70х годов электромобилей поступили в опытную эксплуатацию. Выпуск электромобилей в размере нескольких десятков штук стал обычным не только для Англии, но и для США, ФРГ, Франции.

ПОПУЛЯРНОЕ

РЕКЛАМА

www.school4mama.ru © 2016. Запчасти для автомобилей Шкода