Науково-дослідна робота

 1. На кафедрі гігієни праці виконуються наукові дослідження за наступними напрямками: токсиколого-гігієнічна...
 2. Були захищені:

На кафедрі гігієни праці виконуються наукові дослідження за наступними напрямками:
 • токсиколого-гігієнічна оцінка нових хімічних речовин, що впроваджуються у виробництво;

 • гігієнічна оцінка умов праці та стан здоров'я працівників різних галузей народного господарства;

 • особливості психофізіологічних функцій студентів-медиків, які навчаються за циклової системі.

токсиколого-гігієнічна оцінка нових хімічних речовин, що впроваджуються у виробництво;  гігієнічна оцінка умов праці та стан здоров'я працівників різних галузей народного господарства;  особливості психофізіологічних функцій студентів-медиків, які навчаються за циклової системі

В рамках першого напряму працівниками кафедри проводилася науково-дослідна робота на тему «Токсиколого-гігієнічна оцінка нових хімічних речовин і матеріалів, що застосовуються в народному господарстві» (тема зареєстрована в ДКНТ, № реєстрації 2008364, терміни виконання 01.01.2008 - 31.12.2015). В рамках теми виконані дослідження в обсязі первинної токсикологічної оцінки нових мінеральних добрив, розроблених Республіканським унітарним підприємством «Інститут ґрунтознавства та агрохімії» (26 зразків) і Республіканським унітарним підприємством «Білоруський науково-дослідний геологорозвідувальний інститут» (Державне підприємство «Білоруський науково-дослідний геологорозвідувальний інститут ») (2 зразки) .В ході досліджень визначалися параметри гострої токсичності зразків добрив при внутрішньошлунково і чрезкожних надходженні; подразнюють шкіру і слизові оболонки властивості; вивчалися кумулятивні (при внутрішньошлунковому надходженні) і шкірно-резорбтивних властивості добрив; встановлювався клас небезпеки зразків. На всі зразки були складені висновку за результатами первинної токсикологічної оцінки, які використані розробниками добрив для створення Технічних умов та реєстрації добрив в Республіці Білорусь. Дослідження проведені відповідно до Інструкції 1.1.11-12-35-2004 «Вимоги до постановки досліджень для первинної токсикологічної оцінки та гігієнічної регламентації речовин», ГОСТ 12.1.007-76 "ССБТ. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки ». Накопичений досвід проведення токсиколого-гігієнічних досліджень з даної тематики і попередніх досліджень (проведення первинної токсикологічної оцінки антиадгезійних мастил для машинно-будівельної галузі, клейових складів для взуттєвої промисловості, засобів побутової хімії та ін.) Дозволив удосконалити методичні підходи до проведення досліджень, що знайшло відображення в инструкция по применению № 004-0612 «Методи визначення та оцінки токсикологічних та клініко-лабораторних показників безпеки та нешкідливості для людини товарів народного споживання »(розробленою спільно з РУП« Науково-практичний центр гігієни »).

За першим напрямком науково-дослідної роботи співробітниками кафедри виконуються дисертаційні роботи:

 • асистентом Лепешко П.М. по темі «Особливості біологічної дії і гігієнічного нормування в повітрі робочої зони гідроксікарбаміда і циклофосфаміду».

по темі «Особливості біологічної дії і гігієнічного нормування в повітрі робочої зони гідроксікарбаміда і циклофосфаміду»

В рамках другого напрямку науково-дослідної роботи кафедри активно співпрацюють з РУП «Науково-практичний центр гігієни» і проводять дослідження щодо впливу фізичних і хімічних факторів (шуму, вібрації, ЕМВ, хімічні речовини) на здоров'я робочих колективів і населення республіки в цілому. У співавторстві з фахівцями РУП «НПЦГ» розробляються нормативні документи в області гігієни праці, комунальної гігієни, токсикології.

За другим напрямком науково-дослідної роботи співробітниками кафедри виконуються дисертаційні роботи:

 • асистентом Кураш І.А. по темі «Гігієнічна оцінка виробничого вібраційного фактора і його вплив на здоров'я працівників»;

 • асистентом Дзержинської Н.А. по темі «Гігієнічна оцінка комбінованого впливу на здоров'я населення забруднюючих хімічних речовин в атмосферному повітрі».

Були захищені:

 • асистентом Лепешко П.М. магістерська дисертація на тему: «Гігієнічна оцінка умов праці та стану здоров'я працюючих машинобудівної галузі (ВАТ« Мінський автомобільний завод »)» (2014 рік);
 • асистентом Дзержінскаой Н.А. - магістерська дисертація на тему: «Гігієнічна оцінка впливу умов праці на стан здоров'я працюючих на ливарному виробництві РУП« Мінський тракторний завод »(2012 рік).

Науково-дослідницька робота по третьому напрямку «Особливості психофізіологічних функцій студентів-медиків, які навчаються за циклової системі» на кафедрі проводяться з 2016 року (тема зареєстрована в ДКНТ, № реєстрації 20160479, терміни виконання 01.01.20016 - 31.12.2020). В рамках теми виконуються поглиблений дослідження працездатності студентів-медиків на підставі психофізіологічних досліджень (з використанням комп'ютерного комплексу для проведення психофізіологічних і психологічних тестів з реєстрацією вегетативних і емоційних реакцій НС-Псіхотест, виробництво Російська Федерація), які можуть бути використані при вирішенні проблеми успішного навчання і збереження здоров'я учнівської молоді.

На кафедрі постійно проводиться робота зі студентами, що займаються дослідницькою діяльністю в науковому гуртку кафедри . Частина досліджень виконується на базі РУП «Науково-практичний центр гігієни» за договором про співробітництво, який був укладений в 2008 році.

Професорсько-викладацький склад кафедри гігієни праці приділяє велику увагу науково-методичної роботи та обміну досвідом. Щорічно результати науково-дослідної роботи доповідаються на різних конференціях, семінарах та наукових сесіях різного рівня, публікуються в наукових виданнях і збірниках наукових праць. Працівники кафедри рецензують нові нормативні документи, статті по розділу гігієни праці, комунальної гігієни, гігієни харчування, звіти НДР; виступають в якості офіційних опонентів при захисті дисертацій; проводять експертизу проектів НДР за завданням Державного експертної ради з охорони здоров'я Державного комітету з науки і технологій Республіки Білорусь.

Завідувач кафедри гігієни праці бере участь в роботі ряду комісій Міністерства охорони здоров'я (комісії по способам профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та організаційних форм роботи Міністерства охорони здоров'я Республіки Білорусь, експертна рада з удосконалення державного санітарного нагляду (в області гігієни), кваліфікаційна комісія (медико профілактична справа) Міністерства охорони здоров'я Республіки Білорусь); науково-технічної ради та наукової ради РУП «Науково-практичний центр гігієни»; входить до складу державної атестаційної комісії БДМУ; методичної комісії медико-профілактичних дисциплін БДМУ; є членом ради БДМУ.

Кафедра є організатором науково-практичних конференцій з міжнародною участю. На кафедрі проводяться щорічні науково-практичні конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної медицини і фармації» (секція гігієни праці); а також в рамках програми перебування делегації Міжнародного Форуму Гігієни (ФРН) проводяться семінари з актуальних питань гігієни, в яких беруть участь міжнародні гості (голова Міжнародного Форуму Гігієни професору Гюнтер Рінов, доктор Хайнріх Шеффлер, доктор Урсула Рінов) і викладачі кафедр гігієни праці; загальної гігієни; гігієни дітей і підлітків; епідеміології; мікробіології, вірусології та імунології.

Посвідчення на раціоналізаторські пропозиції, отримані працівниками кафедри

 1. Посвідчення на раціоналізаторську пропозицію № тисячі дев'ятсот тридцять-два «Спосіб визначення і реєстрації стану мікроциркуляторного русла працівника за допомогою методу капіляроскопії і цифрового фотографування» (Сгибнева І.А., Семенов І.П. та ін.), Видано РУП «НПЦГ» 18.06.2012
 2. Посвідчення на раціоналізаторську пропозицію № 1933 року «Спосіб поліпшення діагностики впливу виробничого вібраційного фактора на організм працівника» (Сгибнева І.А., Семенов І.П. та ін.) Видано РУП «НПЦГ» 18.06.2012
 3. Посвідчення на раціоналізаторську пропозицію № 2166 «Метод розрахунку негайних ефектів і оцінки гострого неканцерогенними впливу забруднюючих хімічних речовин в атмосферному повітрі на здоров'я населення з урахуванням ефектів сумації» (Шевчук Л.М., Дзержинська Н.А., Пшегрода А.Є.) видано РУП «НПЦГ» 17.11.2016
 4. Посвідчення на раціоналізаторську пропозицію № 2167 «Метод розрахунку пролонгованих ефектів і оцінки хронічного неканцерогенними впливу забруднюючих хімічних речовин в атмосферному повітрі на здоров'я населення з урахуванням ефектів сумації» (Шевчук Л.М., Дзержинська Н.А., Пшегрода А.Є.) видано РУП «НПЦГ» 17.11.2016

Разделы

» Ваз

» Двигатель

» Не заводится

» Неисправности

» Обзор

» Новости


Календарь

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Архив

О сайте

Затраты на выполнение норм токсичности автомобилей в США на период до 1974 г.-1975 г произошли существенные изменения. Прежде всего следует отметить изменение характера большинства работ по электромобилям: работы в подавляющем большинстве стали носить чисто утилитарный характер. Большинство созданных в начале 70х годов электромобилей поступили в опытную эксплуатацию. Выпуск электромобилей в размере нескольких десятков штук стал обычным не только для Англии, но и для США, ФРГ, Франции.

ПОПУЛЯРНОЕ

РЕКЛАМА

www.school4mama.ru © 2016. Запчасти для автомобилей Шкода